Kurikulum 2013 dan Muatan lokal

 • Pendidikan agama Islam
 • Praktik Ibadah
 • Pendidikan kewarganegaraan
 • Pengetahuan social
 • Matematika
 • Sains
 • Seni budaya
 • Bahasa Indonesia
 • Pendidikan jasmani
 • Bahasa Arab
 • Iqro’ Tartila
 • Prakarya
 • Bahasa Inggris
 • Komputer